close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه های رشته حقوق - 7
loading...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق

پایان نامه مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384)

admin بازدید : 51 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده:

ملت سازی فرآیند است که طی آن شهروندان جامعه به تدریج پیرامون نقاط مشترک و وحدت آفرین به خود فهمی می رسند و اشتراکات را تقویت می کنند و در عین حال نقاط گسست و شکاف برانگیز از بین می رود یا تضعیف می شود. وجود ملتی یکپارچه و منسجم یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی است. بدون وجود ملتی متحد، بقاء و حیات کشور امکان پذیر نیست. بنابراین سیاست هایی که در جهت ساخت ملت و ایجاد همگرایی در بین مردم یک کشور که از اقوام و اقلیت های دینی و زبانی و فرهنگی مختلف تشکیل         می شود، بسیار حائز اهمیت است.در این پژوهش کوشش بر این است که سیاست ها و تصمیماتی که در جهت برنامه های ملت سازی در جمهوری اسلامی ایران (دوره سازندگی و اصلاحات‌ ) گرفته شده است، مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر فرض اساسی در این پژوهش عبارت از این است که: الگوی ملت سازی در دوره سازندگی تمرکز گرا و مبتنی بر توسعه اقتصادی و در دوره اصلاحات تمرکز زدا و مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است.

هدف اصلی این پژوهش فهم بهتر و شناسایی  سیاست های ملت سازی و قومی در کشور ایران که ملت آن متشکل از اقوام و اقلیت های دینی، زبانی و فرهنگی متفاوت است، می باشد. روش تحقیق در این پژوهش نیز مقایسه ای است.در این تحقیق در مرحله اول به کلیات و مفاهیم ملت سازی و عناصر هویت ملی که سازنده سیاست های ملت سازی اشاره شده است. در مرحله دوم، به بررسی برنامه ها و فرآیند ملت سازی در طول تاریخ ایران توجه گردیده و در مرحله بعدی علل تنوع قومی در ایران و وجود اقوام گوناگون بررسی و تحلیل شده است. سپس الگوهای ملت سازی اجرا شده در دو دوره سازندگی و اصلاحات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت وجوه مشابهت ها و تفاوت ها در این دو الگو مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته می­شود. بر اساس نتایج این تحقیق، در جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ملت سازی روندهای متفاوتی را پشت سر گذاشته است،‌به گونه ای که تدوین تصمیمات ملت سازی در دوره سازندگی مبتنی بر توسعه اقتصادی و نوسازی و در دوره اصلاحات مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. توجه و تاکید هریک از این دولت ها به یک وجه از توسعه کشور در سیاست ملت سازی خود باعث شکاف ها و پیامدهای نامطلوب برای مردم کشور و آینده آن ها شده است.

کلید واژه ها: ملت، ملیت، همانند سازی،‌ تکثر گرایی، هویت ملی، سیاست قومی

 

فهرست مطالب

 مقدمه. 1

فصل اول: کلیات، مفهوم شناسی، عناصر هویت ملی

1-1 کلیات… 3

1-1-1 بیان مسأله. 3

1-1-2 سؤال های تحقیق.. 4

1-1-3 پیشینه و ادبیات تحقیق.. 4

1-1-4 محدوده تحقیق.. 7

1-1-5  فرضیه ها 7

1-1-6 اهداف تحقیق.. 8

1-1-7 روش تحقیق.. 8

1-1-8 مفاهیم تحقیق.. 10

1-1-9 سازماندهی تحقیق.. 11

1-2 مفهوم شناسی.. 11

1-2-1 ملت… 11

1-2-2 ملیت… 13

1-2-3  فرآیند ملت سازی.. 14

1-2-4 همانندسازی.. 18

1-2-5  تکثر گرایی.. 19

1-2-6   هویت ملی.. 19

1-2-7 ناسیونالیسم.. 21

1-2-7-1 انواع ناسیونالیسم.. 22

1-2-8 سیاست قومی.. 23

1-3  عناصر هویت ملی.. 24

1-3-1دین و مذهب… 25

1-3-2 زبان. 26

1-3-3 جغرافیا یا سرزمین.. 27

1-3-4  فرهنگ (رسوم ملی،آیین ها،اسطوره ها،هنر) 28

1-3-5  تاریخ و سرنوشت مشترک…. 29

1-3-6 بستگی های مشترک اقتصادی.. 30

1-3-7 میراث سیاسی مشترک (دولت) 31

1-3-8  اراده جمعی داوطلبانه. 32

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز

admin بازدید : 71 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

مفهوم آزادی بی شک یکی ازمهمترین نظریه های سیاسی می باشد که همواره تاثیرات شگرفی را در تحولات جهان داشته است، اما تعریف آزادی همواره دشوار بوده است زیرامفاهیم تشکیل‌دهنده آن قابل تعبیرها و تفسیرهای گوناگون است. متفکرین زیادی تعاریف و تفاسیرمتعددی را دراین باره ارائه کرده اند، از جمله مهمترین اندیشمندانی که تاثیرات شگرفی را در بحث آزادی گذاشته اند هایک ورالز می باشند، بنابراین مهمترین هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء سیاسی هایک ورالزمی باشد و دراین راستا سئوالاتی مطرح گردید که عبارتند از: 1) معنی و راهکارهای دست یابی به آزادی در اندیشه هایک چیست؟ 2) معنی و راهکارهای دست یابی به آزادی دراندیشه رالزچیست؟ 3) وجوه اشتراک و افتراق مفهوم آزادی در اندیشه هایک و رالز کدامند؟ روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی است ونتایج و یافته های حاصل از این پژوهش به شرح ذیل می باشد: 1) آزادی نزد هایک به معنای آزادی از همه قید و بندها و رها شدن در دنیای غرایز نیست، بلکه برعکس او آزادی را در چارچوب قید و بندهای کلی یعنی قانون میسرمی‏داند. محوراندیشه سیاسی هایک آزادی است ومنظور هایک از آزادی عمدتاً آزادی سیاسی و مدنی فردی است؛ 2) ازجمله مشهورترین تئوری‌ها پیرامون  آزادی و عدالت در غرب  تئوری عدالت جان‌رالزمی‌باشد که کالبد اصلی آن را مفهوم آزادی تشکیل می‌دهد. آزادی از دید وی شامل برابری و عدالت هم هست و عدالت از درون آزادی سر برمی آورد.

کلید واژه ها: آزادی؛ عدالت؛ انسانیت


مقدمه

درطول قرون و اعصار هیچ کلمه ای به اندازه کلمه آزادی بحث انگیز نبوده است. آزادی  به پرمعناترین و مورد توجه ترین واژه در جوامع انسانی تبدیل شده و دراین بین فلاسفه و دانشمندان هر عصر با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود به تلاش برای  تعریف آزادی و حل مسائل حاشیه ای آن پرداختند. همچنین می توان گفت: هیچ کلمه ای همانند واژه آزادی مورد بد فهمی و کژفهمی ها نبوده است. به نام آزادی و در دفاع از آن در طول تاریخ خون ها ریخته شده، جنگ ها بوجود آمده، شکنجه ها صورت گرفته و توسط ادبا، شاعران، سیاستمداران، فیلسوفان و حتی مردم عادی در مدح و ستایش یا نکوهش آن سخن ها گفته شده و کتاب ها به نگارش درآمده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه منظومه ­های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه

admin بازدید : 78 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

عصر مشروطه به عنوان اوّلین گام و خیز جامعه­ی ایرانی بر اساس اندیشه­های نوین جریان روشنفکری یکی از برجسته‌ترین ادوار طنز در ایران از ابتدای پیدایش تا کنون به حساب می‌آید بنابراین شناخت دقیق ادبیّات طنز این دوره­ی و تحلیل گفتمان حاکم بر آن ضرورت تام دارد و این امر از آنجا ناشی می‌شود که حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانِ کنونی ما همچنان دستخوش اهداف و تلاش­های جریان روشنفکری است و تحلیل دقیق اوضاع کنونی ما و حرکت به سوی آینده، جز با شناخت عناصر ماهوی و گفتمانی عصر مشروطه امکان­پذیر نخواهد­بود. بنابراین می‌توان گفت که بررسی اشعار و طنز این دوره می‌تواند راهگشایی برای شناختی دقیق از ابتدای تحولات یک قرن اخیر در ایران باشد.

بررسی و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، به دلیل اهمیّت تأثیر­گذاری این سرودها بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل اصلی­ترین مفاهیم و سوژه­هایی است که در شعر طنز مشروطه وجود دارد و همچنین تأثیر آن بر فضای سیاسی اجتماعی ایران. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان استفاده شده ­است و از بررسی مفاهیم حاکم بر گفتمان شعر مشروطه این نتیجه گرفته می‌شود که میان گفتمان‌های استبدادی و آزادی، مساوات و فاصله­ی طبقاتی، زن متجدّد و زن سنّتی، میهن­پرستی و نفوذ استعمار، عقل­گرایی و خرافه، تغییری اساسی دیده می­شود و همین اختلاف نظرها، موجب پویایی و حرکت طنز در عصر مشروطه ­می­گردد. در نهایت مشخّص می­گردد که مفاهیمی چون تجدّد، عقل­گرایی، میهن­پرستی، مساوات، مشروطیّت، قانون­گرایی و … از جمله مهم­ترین مضامینی است که شاعران طنز­پرداز عصر مشروطه، در شعر خود بدان پرداخته­اند.

واژگان کلیدی: شعر، طنز، مشروطیت، آزادی و قانون گرایی.

 

مقدّمه

بررسی و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، از جوانب متعدّدی دارای اهمیّت است. شعر مشروطه تجلّی ذهنیّت­ها، باورها، ارزش­ها و آرمان­­های نخبگان جامعه­ی ایرانی برای  تحوّل و عبور از کاستی­ها و مشکلاتی است که ایرانِ عصر قاجار با آن روبه­رو بوده­است.

در قرن نوزدهم میلادی که تمدّن ایرانی – اسلامی به مرحله­ای از انحطاط در ساحات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می­رسد و جامعه در زیر سایه­ی سنگین بی­تدبیری­ها و خودپرستی­هایِ حُکّام مستبد، در فلاکت و ناامنی دست­و­پا می­زند، چراهای متعدّدی در ذهن اندیشمندان ایرانی درخصوص عقب‌ماندگی­ها و کاستی­ها شکل می­گیرد. نیم­نگاهی به گذشته­ی باشکوه ایران باستان، شکوفایی تمدّن ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری، پس از ورود اسلام به ایران و دوران صفویه، نخبگان جامعه­ی ایرانی را با توجّه به چیرگی قدرت صنعتی اروپایِ مُدرن پس از انقلاب صنعتی که ایرانی­ها طعم تلخ آن را اوّلین بار در شکست از روس­ها چشیده­ بودند، بر ضرورتِ گذار از وضعیّت آن روز متوافق کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

admin بازدید : 97 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

 چکیده

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای درتداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان

عبدالله بائی لاشکی

منطقه قفقاز­جنوبی به دلیل شرایط خاص جفرافیایی و مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناسانه از نقاط مهم و در عین حال بحران خیز جهان محسوب می شود. این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه، اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. روند تحولات در منطقه  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های جدید به گونه ای بوده که رقابت شدیدی جهت نفوذ در منطقه به وجود آمده است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشور های مهم منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن و منابع غنی انرژی صحنه رقابت شدیدی میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. با توجه به مشترکات مذهبی- تاریخی و همسایگی آن با ایران انتظار می رفت دو کشور روابط متعادلی را تجربه کنند ولی روابط آنها همواره با تنش همراه بوده است. دراین نوشتار سعی می شود به چرایی این موضوع پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که  علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شد در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش آلودی را تجربه کنند؟ اهداف و منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟، پاسخ داده شود. که فرضیه این نوشتار فرضیه این پژوهش سیاست ها و اهداف قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را اصلی ترین عمال شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می کند. دامنه این نوشتار کشورهای ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه ای و آمریکا و اسراییل به عنوان بازیگران فرا منطقه ای را در بر می گیرد.

واژگان کلیدی:

ایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژی

 

-1– مقدمه

پیش از آنکه سرزمین­های ایران در قفقاز در اوایل قرن نوزدهم به روسیه تزاری تسلیم شود، ارمنستان، گرجستان و آن­چه امروزه جمهوری آذربایجان خوانده می شود بخشی ازامپراطوری ایران بودند. اما تاریخ به تنهایی نمی­تواند روابط امروز تهران با این کشورها را توضیح دهد. در این مورد ملاحظات دیگر، مانند موقعیت اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی این کشورها را نیز باید در نظر گرفت.  ایران یکی از اولین کشورهایی بود که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای نواستقلال قفقاز و آسیای مرکزی را به رسمیت شناخت. در برخی از این کشورها مانند جمهوری آذربایجان، نگاه بدبینانه­ای نسبت به ایران وجود داشته است .هرچند بدبینی اولیه بیشتر از میان رفته و فهم واقع بینانه تری از منافع و سیاست­های ایران درمنطقه جایگزین آن شده است، اما روابط ایران با بیشتر این کشورها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد. با وجود تاریخ و مذهب مشترک، ایران و جمهوری آذربایجان همسایگانی دور ازهم باقی مانده اند. با این حال، ایران با ارمنستان روابط نزدیک و دوستانه­ای برقرار کرده است .تنها کمی پس از استقلال ارمنستان، ایران این کشور را به رسمیت شناخت و با ایروان روابط دیپلماتی برقرار کرد. در حقیقت، ارمنستان تنها کشور در میان همسایگان ایران است که ایران با آن پیوندهایی نزدیک و روابطی بی تنش دارد. ارمنستان با وجود داشتن روابط نزدیک با ایالات متحد آمریکا و کشورهای اروپایی، از رأی دادن علیه ایران در سازمان­های بین المللی خودداری کرده و تحریم­های وضع شده علیه ایران بر سر موضوع هسته­ای را تأیید نکرده است. روابط نزدیک میان دو کشور ممکن است عجیب به نظر برسد. ایران کشوری وسیع با اکثریتی شیعه و کشوری چند قومی و چند فرهنگی و از جایگاه ویژه ای در ژئوپولتیک جهان برخوردار است. ایران خود را به عنوان دولتی مذهبی معرفی کرده است که سیاست اعلانی­اش براولویت همکاری با کشورهای مسلمان قرار دارد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال1357، تأکید بر اسلام و به ویژه تشیع، امری پایدار در سیاست خارجی ایران بوده است .حال آن که این روابط سبب بروز مشکلاتی در روابط دیگر کشور کشور منطقه با ایران نیز گشته است. روابط ایران با ارمنستان و روابط جمهوری آذربایجان با کشور­های غربی سبب گشته که دو کشور روابط همگرایانه ای را با هم نداشته باشند و همین امر سبب گردیده که این نوشتار به بررسی روابط دو کشور و عوامل تاثیر گذار با آن بپردازد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری

admin بازدید : 61 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین­الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست خارجی­اش به کرات در طول تاریخ استقلال خود استفاده کرده است. مجتمع های نظامی- صنعتی که از سه گروه سیاستمداران دولتی و دفاعی، برخی اعضای کنگره و صنایع دفاعی تشکیل شده، توانسته است از این سیاستهای دفاعی به نحو چشمگیری منتفع شود. مجتمع های نظامی- صنعتی به کمک قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاستهای نظامی­گری ایالات متحده بدست آورده است­­، توانسته است به عنوان یک بلوک گروه منافع قوی در رقابت با گروههای منافع دیگر در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی نفوذ زیادی را در اعمال نفوذ بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده اعمال کند. این بلوک گروه منافع همپیوند با نومحافظه­کاران، با اتفاق افتادن حادثه یازده سپتامبر، بهانه کافی برای افزایش سیاستهای تهاجمی و هژمونی­گرای ایالات متحده را بدست آورد و توانست نقش بیشتری را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کند و باعث به شدت تهاجمی شدن سیاستهای دفاعی دولت بوش پسر شود. به دلیل محیط تکثرگرای نظام سیاسی ایالات متحده امریکا و اعمال نفوذ انواع گروههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوع بر تصمیم سازی دولتمردان آن، به نظر می رسد الگوی تصمیم سازی تکثرگرا ابزار مناسبی را برای تحلیل نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی بر تصمیم سازی دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در اختیار ما قرار دهد. با توجه به این مهم در این رساله ضمن تلاش برای اثبات فرضیه پژوهش مبنی بر تبدیل شدن سیاست دفاعی ایالات متحده از دکترین تدافعی و بازدارنده به دکترین تهاجمی جنگ پیشگیرانه بعد از سال 2000 میلادی توسط مجتمع های نظامی- صنعتی ، به دنبال پاسخ مناسب در مورد نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری بوش هستیم.

واژگان کلیدی: سیاسـت دفاعی، مـجتمع هـای نـظامی- صنعتی، گروه منافع، نومـحافظه­کاران، تصمـیم سازی سیاست دفاعی.

 

فهرست  مطالب:

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات

1 -1 – شرح وبیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 – پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 – سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………5

1 -4 – فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6 – تعریف عملیاتی متغیرهای فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………….6

1-7 -روش آزمون فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-8 – دامنه زمانی مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-9 – ضرورتها و اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-10 – اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-11 – سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

2-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2 – تصمیم گیری، معنا و مفهوم………………………………………………………………………………………………………..12

2-3 – تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی …………………………………………………………………………13

2-4 – الگوی بازیگر عقلانی …………………………………………………………………………………………………………………..18

2-5 – الگوی فرایند سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………..23

2-6 – الگوی سیاستهای حکومتی………………………………………………………………………………………………………….26

2-7 – الگوی تصمیم گیری تکثرگرا……………………………………………………………………………………………………….28

فصل سوم: استراتژی دفاعی ایالات متحده امریکا

3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

admin بازدید : 68 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

   پژوهش حاضر سیاست تحریم آمریکا را از زمان آغاز مسأله هسته ای ایران بررسی و تأثیر آن بر تقابل دو دولت را بررسی می کند. ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایش در تقابل با برنامه های آمریکا قرار گرفت با تحریم هایی مواجه شد تا بلکه از سیاست های متضاد با منافع آنها دست بکشد. این تحریم ها در طول سال های 1979 تا 2003 ضد ایران ترتیب اثر داده شد تقابلی که بعد از پیروزی انقلاب بین ایران و آمریکا بوجود آمده بود با آشکار شدن فعالیت های هسته ای ایران به مانند ریختن بنزین بر آتشی بود که اصرار ایران بر ادامه این فعالیت ها آن را شعله ورتر ساخت. از سال 2003 به بعد آمریکا مصرانه بر توقف فعالیت ها پافشاری کرد زیرا اکنون ایران برخلاف زمان قبل انقلاب دیگر همسویی با منافع آمریکا نداشته بلکه دستیابی ایران به توان هسته ای تهدید کننده منافع آمریکا محسوب می شود. گزارش های شورای حکام بارها بر شفاف بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشته ولی با این وجود پافشاری آمریکا پرونده ایران به شورای امنیت را ارجاع داد و تحریم هایی سنگین علیه ایران اعمال شد. برنامه هسته ای ایران بهانه ای شد که آمریکا ایران را تهدید کننده صلح معرفی کند تا وجهه حقوقی بر اعمال سیاست های تحریمی خود علیه ایران بدهد همین رفتارها امکان تعامل بین دو دولت را کاهش داد زیرا زمانی که بحث از مذاکره می شد با اعمال تحریم هایی جدیدتر عملاً فضای تعاملی که ایالات متحده عنوان می کرد را تحت الشعاع قرار می داد و نه تنها تعاملی شکل نمی گرفت بلکه بر تقابل بین دو دولت نیز افزوده می شد آمریکا تحت هر شرایطی ایران کنونی را تضعیف شده می خواهد و سیاست های تحریمی نیز در همین راستا است.

کلید واژه ها:

 تحریم، بحران، منازعه، منافع ملی، امنیت ملی، سیاست خارجی، لابی.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول. کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….1

 1. بیان مسأله……………………………………………………………………………………2
 2. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………..3
 3. سؤال اصلی……………………………………………………………….4
 4. فرضیه…………………………………………………………………………………….4
 5. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..4
 6. بیان مفاهیم……………………………………………………………4

  1-6 تحریم……………………………………………………….5

  2-6 بحران………………………………………………………………7

  3-6 منازعه……………………………………………………………………8

  4-6 منافع ملی………………………………………………………………9

  5-6 امنیت ملی…………………………………………………………….10

  6-6 سیاست خارجی…………………………………………………………….11

  7-6 لابی………………………………………………………………..12

 1. ادبیات و پیشینه ی تحقیق…………………………………………..12
 2. اهداف تحقیق……………………………………………………………………….18
 3. روش تحقیق………………………………………….19
 4. موانع و مشکلات تحقیق………………………………………19
 5. سازماندهی تحقیق……………………………………………………..19

فصل دوم. چارچوب تئوریک تحقیق……………………………………….21

نظریه رئالیسم و تحلیل روابط بین الملل…………………………………………………..22

 1. رئالیسم کلاسیک……………………………………………………………………..27
 2. رئالیسم نو………………………………………………………..30

  1-3 فرضیه های اصلی نئورئالیسم………………………………………………………………………31

 1. رئالیسم نوکلاسیک……………………………………………………………………..34

  1-3 رئالیسم تهاجمی…………………………………………………………………………….35

  2-3 رئالیسم تدافعی…………………………………………………………………….39

 1. تئوریزه کردن و تحلیل سیاست تحریم آمریکا علیه ایران در قالب نظریه رئالیسم نوکلاسیک……..41

فصل سوم. ابزار تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا…………..45

 1. سیر تاریخی تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا……………………..46

  1-1 تاریخ تحریم از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد……………………48

  2-1 تاریخ تحریم از جنگ سرد به بعد…………………..49

 1. دلایل و اهداف آمریکا در کاربرد تحریم……………………..49
 2. قوانین تحریم در منابع داخلی ایالات متحده آمریکا………………………….51

  1-3 دستورات یا فرامین اجرایی……………………………51

  2-3 قوانین تحریمی کنگره……………………51

    1-2-3 قانون اداره صادرات………………………………52

    2-2-3 قانون تجارت با دشمن………………………….54

    3-2-3 قانون اختیارات اضطراری بین المللی…………………………………..56

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

admin بازدید : 70 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  “لا اکراه فی دین ….” و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

واژگان کلیدی:

آزادی – حد – تعزیر- توهین – سب النبی – سیاست جنایی

 

   فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………. 1

بخش تمهیدی………………………………………………………………….. 4

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………….. 5

گفتار اول:ارتداد در لغت……………………………………………………………….. 5

گفتار دوم : ارتداد در اصطلاح………………………………………………………6

بند اول : ارتداد در قرآن……………………………………………………………………… 6

بند دوم : ارتداد در روایات………………………………………………………….. 11

بند سوم : ارتداد در کلام فقها…………………………………………………….. 13

مبحث دوم : ارتداد در صدر اسلام ………………………………………15

گفتار اول: ارتداد در عهد پیامبر(ص)………………………………………………. 16

گفتار دوم : جنگ های رده در عهد خلافت ابوبکر…………………………………. 21

گفتار سوم : ارتداد تا پایان عهد خلفای راشدین………………………………. 26

گفتار چهارم : ارتداد در عهد ائمه معصومین(ع)………………………….. 29

فصل اول: بررسی حقوقی ماهیت ارتداد………………………………..32

مبحث اول : ارتداد و اصل قانونی بودن جزایم و مجازات ها………………33

گفتار اول : عقیده موافقین واستدلال آنها………………………..33

گفتار دوم : عقیده مخالفین  واستدلال آنها…………………………………..35

گفتار سوم : ارزیابی نظرات…………………………………………….37

مبحث دوم : ماهیت کیفر ارتداد،………………………………..39

 گفتار اول: کیفر ارتداد به عنوان حکم حکومتی……………………39

گفتار دوم : بررسی ماهوی حکم مرتد…………………………………………. 44

 بند اول : فضای صدور قتل مرتد……………………………… 45

 بند دوم : قواعد کلی درباره مرتد……………………………………… 48

 بند سوم : شرایط مختلف ارتداد………………………………. 54

مبحث سوم : ماهیت تعزیری حکم مرتد……………………. 59

گفتار اول : به کار نگرفتن تعبیر «حدّ» در روایات……………………. 60

گفتار دوم : تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد…………………………. 60

گفتار سوم : انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در قرآن………………………………61

گفتار چهارم : انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در روایات…………………………63

مبحث سوم :  ارتداد و  جرایم مشابه …………………………………….67

گفتاراول: بزه ارتداد………………………………………………………..  67

بند اول: رکن قانونی………………………………………………..67

بند دوم : رکن مادی………………………………………………………71

بند سوم : رکن معنوی………………………………………………………..78

گفتار دوم : توهین به مقدسات در قانون تعزیرات …………………………………79

بند اول: رکن قانونی………………………………………………………….. 79

بند دوم : رکن مادی …………………………………………………………. 79

بند سوم : رکن معنوی…………………………….. ……………………………. 81

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده

admin بازدید : 53 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث شد منطقه آسیای مرکزی با خلأ قدرت مواجه گردد لذا زمینه نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای را فراهم کرد. از جمله ایالات متحده با کمک های اقتصادی و نظامی و با ابزار ناتو شروع به توسعه حضور خود در منطقه نمود. روسیه که در ابتدا در حالت غفلت نسبت به منطقه به سر می برد با شدت یافتن حضور آمریکا شروع به جلوگیری از توسعه طلبی آمریکا کرد. چین نیز در این عرصه هم رأی با روسیه شد چرا که حضور آمریکا تهدیدی برای امنیت ملی و کاهش نفوذ آنها بشمار می رفت. لذا با تأسیس سازمان همکاری شانگهای در مقام مقابله بر امدند. این سازمان با تشکیلات داخلی خوداز جمله باشگاه انرژی و ساختار ضد تروریستی توانسته کنترل منابع ا نرژی و امنیت داخلی منطقه را بدست گیرد و ضرورت حضور ایالات متحده را در این منطقه کمرگ کند این عامل به همراه دوری آمریکا از لحاظ مسافت کشورهای آسیای مرکزی را هر چه بیشتر بدور روسیه و چین جمع نموده و موجب پیروزی سازمان شانگهای در مدیریت معادلات منطقه ای و متوقف ساختن برنامه های ایالات متحده شده است.

  فهرست

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول:کلیات                                                                                                                     1

مقدمه                                                                                                                                  2

الف)بیان مسئله                                                                                                      3                                                                                            

ب)سوال اصلی                                                                                                                       5

ج)فرضیه اصلی                                                                                                                      5

د) ادبیات موضوع                                                                                                      5

ر)تعریف عملیاتی                                                                                                                   7

ذ) تعریف اصطلاحات                                                                                                                 8

و)اهداف تحقیق                                                                                                                      9

ه)روش تحقیق                                                                                                                        9  

ی)سازمان دهی تحقیق                                                                                                              10

فصل دوم:نگاهی به سازمان همکاریهای شانگهای                                                                             11

الف)عوامل موثر بر پیدایش سازمان شانگهای                                                                                   12

ب)اعلامیه تاسیس                                                                                                                    15

ج)منشور سازمان                                                                                                                      17

د)ارکان سازمان                                                                                                                        22

و)نهادهای غیر دولتی                                                                                                                24

ه)اهداف کشورهای عضو دائم                                                                                                       25

ی)اجلاسیه و نشستهای سازمان                                                                                                   28

فصل سوم: نگرش قدرتهای بزرگ به آسیای مرکزی                                                                    33

الف)رویکرد آمریکا به آسیای مرکزی                                                                                        34

1- نگاه آمریکا به آسیای مرکزی                                                                                              35

2- ملاحظات سیاسی آمریکا در آسیای مرکزی                                                                           37

3- ملاحظات امنیتی                                                                                                           44

4- ملاحظات اقتصادی                                                                                                         49

5- آمریکا در قالب ناتو                                                                                                          51

ب)رویکرد روسیه به آسیای مرکزی                                                                                         57

1- نگاه روسیه به آسیای مرکزی                                                                                             58

2- ملاحظات سیاسی روسیه در منطقه                                                                                    58

3- ملاحظات امنیتی                                                                                              70

4- ملاحظات اقتصادی                                                                                            78

ج)رویکرد چین به آسیای مرکزی                                                                                84

1- نگاه چین به آسیای مرکزی                                                                                                 85

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی و معرفی پیشینه اتحادیه اروپا و زمینه های شکل گیری آن

admin بازدید : 65 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

طرح و بیان مسأله:

تفکرات و اندیشه­های فلاسفه، اندیشمندان و سیاستمدارانی همچون ریچارد کودن هوف کالوجی[1]، آریستد بریان[2]، آلتریو اسپینلی[3]، ژان مونه[4]، چرچیل[5] و غیره در ایجاد همگرایی در اروپا مؤثر بوده است. حامیان و طرفداران همگرایی اروپا معتقدند که؛ اروپا یک هویت منحصر به فرد و قابل تعریف می­باشد. حرکت­ها و جنبش­های فوق اگر چه پر رنگ بودند، اما اهداف کسانی را که به دنبال همگرایی، فارغ از رقابت­های ملی بودند را برآورده نمی­ساخت. با توجه به این اصل که «همگرایی باید مبنایی توافقی داشته باشد»، پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپائیان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به یک وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورت­های زمانه حرکت کنند. در طول جنگ سرد ما شاهد شکل­گیری فرم اولیۀ اتحادیه اروپا و همگرایی میان کشورهای اروپای غربی هستیم و با توجه به شکل نظام بین­الملل در این دوره، نزدیکی میان این کشورها اجتناب­ناپذیر بوده است. پس از تحولات ناشی از پایان جنگ سرد در نظام بین­الملل و به تبع آن تحولات درون ساختاری در اتحادیه اروپا بر اساس پیمان ماستریخت، شاهد همگرایی بیشتر میان اعضا و اتخاذ تصمیماتی جهت گسترش این اتحادیه هستیم. با گسترش و تعمیق روند همگرایی در اتحادیه اروپا، نیاز به اصلاحات در ساختارها و نهادها بیش از پیش احساس گردید. یکی از مؤخرترین این پیمان­ها میان اعضای اتحادیه اروپا پیمان لیسبون می­باشد. اما این گسترش نهادی و جغرافیایی، این سؤالات جدی را مطرح می­کند که، آیا اتحادیه اروپا ظرفیت گسترش سریع در حوزه نهادی و جغرافیایی را خواهد داشت؟ آیا تصمیم­گیری و اعمال سیاست­های تحمیلی در جهت همگرایی بیشتر اعضا، در جهت نقش جهانی اتحادیه نیز خواهد بود؟ ضعف­های اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و سیاست­های امنیتی مشترک، تا چه میزان در نقش جهانی این اتحادیه مهم خواهند بود؟ و غیره.

در کنار موارد ذکر شده باید اذعان داشت که اختلاف­نظرهای جدی میان اعضای اتحادیه اروپا به ویژه پس از گسترش اعضای آن صورت گرفته است. در قلمرو درونی اعضای اتحادیه با اختلافات و چالش­های جدی در برخی زمینه­ها از جمله، گسترش اتحادیه اروپا، سیاست دفاعی امنیتی اروپایی جدای از ناتو، قانون اساسی اروپا، مفهوم شهروند اروپایی (که شهروندان و دولت­های

اروپایی همچنان بین دو هویت ملی و فراملی در چارچوب اتحادیه اروپا، دچار نوعی سرگشتگی و آشفتگی هویتی می‌باشند)، عدم تعریف و انگاره­ای یکسان از هویت اروپایی، پیروی از سیاست­های غیرهمسان توسط اعضاء در بسیاری از بحران­ها از جمله بحران­ اقتصادی و غیره مواجه هستند. در قلمرو خارجی نیز، اختلافات در زمینه­های مختلفی چون سیاست خارجی واحد، تروریسم و ابزار مبارزه با آن، جنگ 2003 عراق، برنامۀ هسته­ای ایران و غیره زمینه را برای اختلاف­نظرهای دیگر فراهم نموده است. این در حالی است که فقدان قدرت نسبی نظامی و تکیه بر برتری در اقتصاد که بسیاری آن را قدرت نرم می­پندارند؛ نقش راهبردی اتحادیه اروپا را در آینده نظام جهانی با سؤالات و تردیدهایی مواجه ساخته است.

با این وجود نگارنده در این نوع نگاه به اتحادیه اروپا نوعی خلأ احساس می­کند. عدم توجه به ویژگی­هایی قدرت نرم اتحادیه اروپا با عنایت به ویژگی­های فرهنگی ـ هنجاری در عصر ارتباطات و جهانی­شدن می­تواند جایگاه بهتری از اتحادیه اروپا در جامعه جهانی ترسیم کند. بنابراین پاسخگویی به خلأ نگاه فرهنگی و هنجاری به اتحادیه اروپا در جامعه جهانی شاکلۀ اصلی پژوهش حاضر به حساب می­آید. بر این اساس نگارنده چارچوب تئوریک سازه­انگاری را به عنوان فوندانسیون پژوهش برگزیده است که امید دارد از این نظریه در جهت تحکیم داده­های مطالعه موردی و همچنین بالعکس از داده­های پژوهش در جهت تحکیم مفروضات نظریه بهره گیرد. علت اصلی انتخاب چنین چارچوب تئوریکی این است که، سازه­انگاری به عنوان یکی از رویکردهای نظریه عام انتقادی، مفروضه­های هستی­شناسی خردگرایی در مورد روابط بین­الملل و سیاست خارجی را به چالش می­طلبد و اصول و گزاره­های متفاوت دیگری را ارائه می­دهد. از اندیشمندان برجسته سازه­انگاری در روابط بین­الملل می‌توان به امانوئل آدلر[6]، نیکلاس اونف[7]، جان جرارد روگی[8]، الکساندر ونت[9]، استفن وارینگ[10]، میچل بارنت[11]، کاتزنستاین[12]، ویور[13]، جفری چکل[14] و آنتونی کلارک آرند[15] اشاره کرد. در نظریه سازه­انگاری، هویت­ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی ‌در سیاست­های جهانی ایفا می‌کنند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

admin بازدید : 44 سه شنبه 15 تير 1395 نظرات ()

چکیده

در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد.  تجربه ی توسعه ی  کشورهای فوق به ویژه از دهه 1990 میلادی را می توان در نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به (آ.سه.آن) جستجو کرد. این اتحادیه در سال 1967 میلادی با سه هدف؛ 1- تسهیل توسعه اقتصادی درون منطقه ای، 2- پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و 3- تضمین صلح و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد. کشورهای این منطقه موفق شده اند تا در چارچوب آ.سه.آن، به تعاملات درون منطقه ای و حتی ارتباطات خارج از منطقه ای پرداخته و حجم و میزان صادرات و واردات خود را افزایش داده و گام های موثری را در جهت کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها بردارند. به عبارت دیگر آن ها با در پیش گرفتن الزامات جهانی شدن و اقتصاد بازار، فرآیند توسعه اقتصادی خود را طی کرده اند. به همین دلیل است که علی رغم بحران مالی که مناطق مختلف جهان را در بر گرفته، این منطقه همچنان از پویاترین مناطق اقتصادی جهان است.

کلید واژه ها: توسعه[1]، آ.سه.آن[2]، جهانی شدن[3]، نظام بازار[4] و همگرایی[5].

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله . 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش…….. 6

1-3- اهداف تحقیق… 8

1- تاثیر سیاست خارجی تعاملی بر توسعه ی کشورها 8

2- نشان دادن الگویی از توسعه……….. 8

1-4- سوال تحقیق………. 9

1-5- فرضیه تحقیق… 9

1-6- متغیر های تحقیق… 9

1-7- روش تحقیق………….. 9

1-8- تعریف واژگان تحقیق… 9

1-9- پیشینه تحقیق……. 10

1-10- مشکلات و محدودیت تحقیق… 11

1-11- تقسیم بندی مطالب…. 12

فصل دوم : چارچوب تئوریک

مقدمه…………. 13

2-1- بخش اول: نظریه ی نوکارکردگرایی… 14

2-1-1- زمینه های پیدایش نوکارکردگرایی… 14

2-1-2- دیدگاه های نوکارکرد گرایان….. 20

2-2- بخش دوم: آ.سه.آن از منظر نوکارکرد گرایی..30

فصل سوم: ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین)

مقدمه . 36

3-1-  ساختار سیاسی… 37

3-1-1-  مالزی……………. 37

3-1-2- تایلند.. 42

3-1-3- سنگاپور. 47

3-1-4- اندونزی … 50

3 – 1-5- فیلیپین…………… 53

3-2- ساختار اقتصادی……………… 60

3-2-1- مالزی………….. 60

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

تعداد صفحات : 62

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 618
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 33
 • بازدید امروز : 112
 • باردید دیروز : 76
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 591
 • بازدید ماه : 2,149
 • بازدید سال : 2,149
 • بازدید کلی : 70,897